Az egyesülettel, tagsággal kapcsolatos legfontosabbinformációk:

A szervezet célja:
Kecskemét és környékének klimatikus viszonyainak javítása érdekében fák és erdők telepítése, zöldfelületek növelése Magyarországon. A biodiverzitás megtartásának elősegítése.

Az egyesület tevékenységei:
– fák ültetése, zöldfelületek létrehozása
– klíma-, környezet- és biodiverzitás védelemről szóló tájékoztatók, előadások szervezése, lebonyolítása, ismeretterjesztés
– városi szereplők, lakossági civil szervezetek, vállalkozások, önkormányzatok ösztönzése, klímavédelmi intézkedések megtétele, valamint a felsorolt szereplők együttműködésének elősegítése az Egyesület céljainak megfelelően.

Az egyesület tagja lehet, aki:

– nyilatkozik a belépési szándékáról (belépési kérelem)
– elfogadja az egyesület céljait- az éves tagdíjat (3.000 Ft) befizeti
– az alapszabályban foglaltakat, magára nézve kötelezően elfogadja.

A belépési kérelmet az egyesülethez kell benyújtani, melyről az egyesület közgyűlése legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított 60 napon belül dönt. A döntést követően a közgyűlés legkésőbb 8 napon belül írásban értesíti a kérelmezőt.

Az egyesület tagjai 3.000 Ft éves tagdíj fizetésére kötelesek, melyet banki átutalással a következő számlaszámon: 10401165-50526975-53531002 (Zöld Küldetés Egyesület) tudnak rendezni tárgyév január 31-ig.

Jelentkezés és további információ: 10milliofakecskemet kukac gmail pont com