Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere válaszolt arra a nyílt levelünkre, amelyet augusztusban az 52-es főút mellett kivágásra megjelölt fák ügyében írtunk, és amelyben felvetettük a vonatkozó kormányrendelet megváltoztatásának szükségességét.

Mint arról korábban írtunk, döbbenettel értesültünk róla, hogy az 52-es főút mellett, Kecskemét közelében rengeteg nagy fát kivágásra jelöltek meg, pusztán szemrevételezés után. A Zöld Küldetés Egyesület szerint az országos közutak kezelésének szabályozásáról szóló 1998-as miniszteri rendelet elavult, és sürgős felülvizsgálatra, módosításra szorulna a fák védelme érdekében. Ma már más időket élünk, mint akárcsak 25 éve. A klímaváltozással minden egyes fa felértékelődik, az idős, gyökereikkel a mély talajrétegekbe hatoló nagy fák pedig kiemelt értéket képviselnek; ameddig nem veszélyeztetik a közlekedők biztonságát, mindenképpen meg kell őket őriznünk. Az ügyben levelet írtunk a Magyar Közút Nonprofit Zrt.-nek, a Bács-Kiskun Vármegyei Kormányhivatal Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Hulladékgazdálkodási Főosztályának, dr. Salacz László és dr. Szeberényi Gyula Tamás országgyűlési képviselőknek és Szemereyné Pataki Klaudiának, Kecskemét Megyei Jogú Város polgármesterének, melyeket közzé is tettünk.

Szemereyné Pataki Klaudia, Kecskemét polgármestere válaszolt is, és hozzájárult, hogy levelét ugyancsak megosszuk a nyilvánossággal. Ezúton is köszönjük közbenjárását, levelét szó szerint idézzük:

Tisztelt Zöld Küldetés Egyesület!

Köszönöm a figyelemfelhívó megkeresést az 52. számú főút menti fakivágásra jelölt fák példája kapcsán felmerülő jogszabályi rendelkezés felülvizsgálatának szükségességére.

Kecskemét a klímaváltozás hatásainak leginkább kitett Duna-Tisza-közi Homokhátság legnagyobb települési központja, valamint környezeti érzékenysége révén is kiemelt figyelmet kell fordítania a környezet-és klímavédelmi/alkalmazkodási kihívások kezelésére. A város meglévő faállománya különlegesen nagy értéket képvisel a klímaváltozás közepette, így fontosnak tartom az idős faegyedek szakszerű ápolással minél hosszabb időtávban történő megőrzését.

A környezeti elemek állapotának megfelelő biztosítása, megőrzése – a város élhetőségét szem előtt tartva – közös ügyünk és érdekünk, a problémáról és a megoldási javaslatokról az országgyűlési képviselőket személyesen is tájékoztatom, illetve a Magyar Közút Nonprofit Zrt. képviselete felé is tájékoztatással leszünk.

Kecskemét, 2023. augusztus 30.

Tisztelettel:

Szemereyné Pataki Klaudia
polgármester